eProcurement

eProcurement

Zpráva o realizaci projektu OP LZZ - Analýza a implementace nástrojů pro centrální nákup (eProcurement), CZ.1.04/4.1.00/59.00068

Cílem projektu je zavedení centralizovaného nákupu zaměřené na automatizaci nákupního procesu a elektronickou komunikaci s dodavateli. Plánovaná funkcionalita řešení eProcurementu pokryje pořizovací procesy od vytvoření požadavku na objednávku přes konfigurovatelný vícestupňový schvalovací proces, vytvoření a odeslání objednávky, potvrzení příjmu materiálu nebo převzetí služby až po zpracování faktury. Projekt dále umožní zadávat na internetu veřejná nebo neveřejná výběrová řízení nebo reverzní aukce a tím využít další možnou cestu k nalezení optimálního dodavatele a k úsporám na cenách nakupovaných položek. Mezi další nesporné výhody tohoto systému patří možnost kdykoli zobrazit aktuální stav objednávek a požadavků. Plánovaným termínem pro ukončení realizace je květen 2012.

Smlouva s klíčovým dodavatelem systému eProcurement, společností YOUR SYSTEM s.r.o. byla podepsána 24.10.2011 a byla zahájena vlastní realizace projektu, která v první etapě zmapovala současný stav nákupních procesů na SÚIP a jednotlivých oblastních inspektorátech práce. Na základě této analýzy byl vytvořen návrh řešení pro optimalizaci nákupních procesů. V tuto chvíli probíhá nastavení procesů a implementace zvolených aplikací do testovacího prostředí Sharepoint. Po otestování proběhne prezenční proškolení a eLearning určených pracovníků.

Menu