22 % K ROVNOSTI

22 % K ROVNOSTI

22 % K ROVNOSTI je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který financuje Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jeho úlohou je zabývat se dopady (ne)rovného odměňování na jednotlivce, rodiny, instituce i samotné firmy. Proto je jedním z hlavních cílů projektu podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce prostřednictvím činností Úřadu práce České republiky.

Pro naplňování tohoto záměru vzniká mimo jiné pilotní metodika se sadou opatření, která poskytne návod, jak začlenit hledisko rovných příležitostí do stávajících činností úřadu.

Nedílnou součástí projektu je také spolupráce se Státním úřadem inspekce práce, a to jednak v rámci revize metodiky a pilotování na krajských pracovištích, a jednak šířením povědomí o tématu rovného odměňování.

Podrobné informace o celém projektu 22 % K ROVNOSTI naleznete na webu projektu: http://www.rovnaodmena.cz/

Menu