Archiv veřejných zakázek

Veřejná zakázka - Nákup investičního hardware (opakované vyhlášení)

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení pod názvem „Nákup investičního hardware“.

Zjistit více

29. 11. 2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: „SÚIP Opava – stavební úpravy budovy SÚIP (klimatizace)

Zjistit více

4. 10. 2013

Veřejná zakázka – Výběrové řízení na dodavatele SW pro evidenci vzdělávání

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení pod názvem „Výběrové řízení na dodavatele SW pro evidenci vzdělávání“ v rámci projektu Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00069.

Zjistit více

20. 9. 2013

Veřejná zakázka - Nákup investičního hardware

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení pod názvem „Nákup investičního hardware“.

Zjistit více

10. 9. 2013

Veřejná zakázka – Výběrové řízení na dodavatele služeb spojených se zajištěním konference

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení pod názvem „Výběrové řízení na dodavatele služeb spojených se zajištěním konference“ v rámci projektu Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00069.

Zjistit více

5. 9. 2013

Nadlimitní veřejná zakázka na služby

Název: „Výběr dodavatele na poskytování právního informačního systému“ - UKONČENO 11.3.2014 Státní úřad inspekce práce vyhlásil výběrové řízení na zajištění dodavatele poskytování komplexních a aktuálních právních a dalších souvisejících informací (např. rozhodnutí soudu, komentáře), a to v rámci síťové instalace či instalací Právního informačního systému (dále též jen „PIS“). Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele: http://suip.profilzadavatele.cz/

Zjistit více

3. 9. 2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Dokumenty k veřejné zakázce:

Zjistit více

27. 8. 2013

Veřejná zakázka - SÚIP Opava – rekonstrukce budovy – ul. Kolářská (nákup nábytku)

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Název: „SÚIP Opava – rekonstrukce budovy – ul. Kolářská (nákup nábytku)“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na nákup nábytku, formou uzavřené výzvy na e- tržišti TENDERMARKET.

Další informace k zakázce: Tato zakázka je realizovaná dle pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit na základě přílohy č. 1 k usnesení vlády ČR č. 343 ve znění usnesení vlády ČR č. 451 a usnesení vlády ČR č. 933.

Zjistit více

20. 3. 2013

Veřejná zakázka – Nákup drobného hardware

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem: „Nákup drobného hardware“

Zjistit více

27. 2. 2013

Menu