Veřejná zakázka - SÚIP Opava – rekonstrukce budovy – ul. Kolářská (nákup nábytku)

Veřejná zakázka - SÚIP Opava – rekonstrukce budovy – ul. Kolářská (nákup nábytku)

Publikováno: 20. 3. 2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Název: „SÚIP Opava – rekonstrukce budovy – ul. Kolářská (nákup nábytku)“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na nákup nábytku, formou uzavřené výzvy na e- tržišti TENDERMARKET.

Další informace k zakázce:
Tato zakázka je realizovaná dle pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit na základě přílohy č. 1 k usnesení vlády ČR č. 343 ve znění usnesení vlády ČR č. 451 a usnesení vlády ČR č. 933.

Menu