Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Publikováno: 4. 10. 2013

Název: „SÚIP Opava – stavební úpravy budovy SÚIP (klimatizace)

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a montáž klimatizačních jednotek do budovy SÚIP. Ul. Kolářská 451/13, 746 01 Opava. Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 10. 2013 v 10:00 hodin.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 10. 2013 do 10:00 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:

  1. Písemná výzva k podání nabídek

 

Menu