Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo metodik inspektor úseku inspekce PVP Státního úřadu inspekce práce - VŘ 8660

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo metodik inspektor úseku inspekce PVP Státního úřadu inspekce práce - VŘ 8660

Publikováno: 18. 9. 2023

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo metodik inspektor úseku inspekce PVP Státního úřadu inspekce práce (ID SM 01501207).

VŘ 8660

Menu