Studie proveditelnosti k centrálnímu registru

Studie proveditelnosti k centrálnímu registru

Zpráva o realizaci OP LZZ projektu Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, včetně integrace s portálem veřejné zprávy – Studie, CZ.1.04/4.1.00/32.00007

V rozmezí leden-prosinec roku 2009 byla v rámci výše uvedeného OP LZZ projektu vyhotovena studie proveditelnosti k implementačnímu projektu centrálního registru SÚIP spolufinancovaného z Integrovaného operačního.

Menu