Vyšel nový Zpravodaj SÚIP (4/2019)

Vyšel nový Zpravodaj SÚIP (4/2019)

Publikováno: 9. 12. 2019

V nejnovějším čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se mimo jiné dočtete o výsledcích kontrol poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině či zkušenostech z kontrol nelegálního zaměstnávání o nových způsobech obcházení zákona o zaměstnanosti. Zaujmout vás rovněž může problematika kvalifikace kompetentních osob v jeřábové dopravě či úskalí kontrol rovného zacházení a zákazu diskriminace u zaměstnavatelů a další témata.
Menu