Výměna zkušeností se zástupci Národního inspektorátu práce Slovenské republiky

Výměna zkušeností se zástupci Národního inspektorátu práce Slovenské republiky

Publikováno: 9. 10. 2019

Pracovní setkání zástupců Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v.v.i. (VÚBP) s představiteli slovenského Národního inspektorátu práce (NIP) se uskutečnilo ve dnech 26.27. září 2019 ve vzdělávacím středisku NIP Malá Lučivná. Jeho účastnici, kromě výměny zkušeností, přijali návrhy a opatření vyplývajících se závěrů schůzky zástupců zemí V4, konané 3. a 4. července 2019 ve slovenských Košicích. Diskutována byla rovněž spolupráce při kontrolách nelegálního zaměstnávání či uznávání odborných kvalifikací.

V odpočinkovém bloku, který následoval odpoledne po pracovní části, se pro zájemce konal fotbalový turnaj za účasti týmů slovenských oblastních inspektorátů práce. Jako host na něm vystoupil, a Českou republiku reprezentoval, společný tým pracovníků SÚIP a VÚBP, který obsadil vynikající 2. místo z celkového počtu 9 účastníků.

Menu