Výběrové řízení na pozici inspektor / inspektorka se zaměřením na pracovněprávní vztahy