Výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

Výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

Publikováno: 26. 6. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa
inspektor/inspektorka se zaměřením na kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Místo výkonu práce: Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové.

Uzávěrka výběrového řízení: 31. 07. 2012.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém dokumentu.....

Menu