Státní úřad inspekce práce letos v rámci poradenství zodpověděl už téměř 10 tisíc dotazů

Státní úřad inspekce práce letos v rámci poradenství zodpověděl už téměř 10 tisíc dotazů

Publikováno: 30. 12. 2022

Opava – Nedílnou součástí agendy Státního úřadu inspekce práce, kromě kontrolní činnosti, je rovněž poskytování bezplatného pracovněprávního poradenství veřejnosti. S nejrůznějšími dotazy se na jednotlivé oblastní inspektoráty práce obracejí jak zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé. Jen v letošním roce už využilo této možnosti 9 821 tazatelů, kteří se potřebovali poradit v oblasti pracovněprávních vztahů či bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Nejvíce záznamů o poskytnutém poradenství eviduje Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (1 692) a Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (1 526). Naopak nejméně (694 dotazů) si vyžádali poradenství v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina.

Poradenství, konzultační a osvětová činnost patří, vedle samotné kontrolní činnosti, k základním úkolům orgánů inspekce práce. Státní úřad inspekce práce společně s jednotlivými oblastními inspektoráty poskytují bezúplatně základní informace a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, a to jak zaměstnancům, tak rovněž i zaměstnavatelům. Role poradenství výrazně vzrostla v časech pandemie, kdy podniky omezovaly provoz, případně rovnou končily svou činnost, a docházelo k celé řadě do té doby neobvyklých situací, v důsledku čehož se s žádostí o radu na jednotlivé oblastní inspektoráty obraceli zaměstnavatelé a také zaměstnanci. V tomto období byly zřízeny bezplatné poradenské linky, které fungovaly v sídle každého oblastního inspektorátu. S koncem pandemie sice poptávka po poskytování poradenství trochu poklesla, nicméně stále zůstává nadstandardně vysoká a množství zodpovězených dotazů je výrazně vyšší než v letech před covidem-19.

Dotazy při poradenství nejčastěji směřují na problematiku ukončení pracovního poměru, pracovní doby, příplatků za práci přesčas a v noci, přestávek v práci a v týdnu, splatnosti mzdy a cestovních náhrad. V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti se odborná veřejnost především zajímala o praktickou aplikaci zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a jeho prováděcích předpisů.

Poradenství mohou občané využít osobně na jednotlivých oblastních inspektorátech práce či kontaktních místech, telefonicky, případně prostřednictvím elektronické pošty. V provoze zůstává i nadále bezplatná linka (800 60 60 70; pondělí, středa 8:00–17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00–14:00).

Pro zvýšení informovanosti široké veřejnosti zpracoval Státní úřad inspekce práce informační materiály, které naleznete na webu Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz), v sekci Informační letáky (ZDE). Nejčastěji kladené otázky jsou rovněž zodpovězeny na webu Státního úřadu inspekce práce, a to v rubrice Otázky a odpovědi (ZDE).

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu