Sněmovna schválila zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Sněmovna schválila zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Publikováno: 23. 4. 2021

S velkým zájmem sledovalo vedení Státního úřadu inspekce práce dnešní jednání Poslanecké sněmovny, která ve třetím čtení schválila úpravu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Modernizace doposud platné právní úpravy, která v současné podobě existuje už přes čtyři desetiletí a  v mnohém zastarala a nevyhovuje současnému technologickému vývoji, je velmi dobrým konsensem všech zainteresovaných stran, ať již Hospodářské komory, odborných sdružení, nejdůležitějších zainteresovaných zaměstnavatelů a sociálních partnerů. Znamená přizpůsobení stávajících předpisů modernizaci a současnému rozvoji techniky, automatizace, elektronizace, digitalizace, a v neposlední řadě také snížení administrativní zátěže pro zaměstnavatele.

Účinnost nového zákona se předpokládá od 1. července 2022 a musí ještě projít schválením v Senátu.

Menu