Slavnostní předávání osvědčení „Bezpečný podnik“ a ocenění "Profesionál BOZP", Praha (Kaiserštejnský palác, 31. 10. 2017)

Slavnostní předávání osvědčení „Bezpečný podnik“ a ocenění "Profesionál BOZP", Praha (Kaiserštejnský palác, 31. 10. 2017)

Publikováno: 1. 11. 2017

Zástupcům 19 firem předal osvědčení „Bezpečný podnik“ náměstek ministryně práce pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Jiří Vaňásek spolu s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Mezi oceněnými byly nejen společnosti, které se do programu zapojily poprvé, ale i ty, které svůj titul úspěšně obhájily již vícekrát.

Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazují především funkčnost tohoto systému i na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dávat při řízení firmy stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i BOZP a ochraně životního prostředí.

V ČR se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 85 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení BOZP při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K 31. 10. 2017 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující společnosti:
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.; divize Stavební zámky
BOSCH DIESEL s.r.o.
Bühler Motor s.r.o.
ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany
ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín
ČZ a.s.
ČZ Řetězy, s.r.o.
ČZ Strojírna, s.r.o.
Ferring-Léčiva, a.s.
Festool s.r.o.
HOCHTIEF CZ a. s.
Chropyňská strojírna, a.s.
KDYNIUM a. s.
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Martin Knappe, Pekařství - Cukrářství
Robert Bosch, spol. s r.o.
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
TRCZ s.r.o.
VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Profesionálem BOZP za rok 2016 se stal Michal Bystrianský, který pracuje jako technik BOZP a PO pro společnost Saint – Gobain Adfors CZ s. r. o., závod Hodonice. A zároveň byl vyhlášen 2. ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI, jehož uzávěrka je stanovena na 30. června 2018.

Menu