Příležitosti a výzvy trhu práce v éře průmyslu 4.0

Příležitosti a výzvy trhu práce v éře průmyslu 4.0

Publikováno: 2. 10. 2019

Naši kolegové z polského Národního inspektorátu práce nás pozvali na mezinárodní konferenci, která se konala ve středu 25. září v polské Wroclawi u příležitosti oslav 100. výročí inspekce práce v Polsku. Cílem konference “ Opportunities and challenges for the world of labour 4.0“ bylo diskutovat na mezinárodním odborném plénu otázky spojené s dynamicky se vyvíjejícím pracovním trhem v éře moderních technologií a úlohou inspekce práce v budoucnosti. Mezi účastníky konference byli, kromě zástupců pořádajícího Národního inspektorátu práce Polské republiky pod vedením pana hlavního inspektora Wieslawa Lyszczeka, také představitelé polského Sejmu (Parlamentu Polské republiky) a polského Ministerstva rodiny, práce a sociální politiky, dále zástupce sekretariátu SLIC (Výbor vrchních inspektorů práce členských států Evropské unie), zástupce Mezinárodní organizace práce, představitel Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, a rovněž reprezentanti inspekce práce Litvy, Estonska, Francie, Belgie, Švédska a dalších zemí.

Menu