Přečíslovaní telefonních linek

Přečíslovaní telefonních linek

Publikováno: 4. 10. 2012

Upozornění:
V pátek 5. 10. 2012 v odpoledních hodinách dojde k přečíslování telefonních linek, a to v rámci celého Státního úřadu inspekce práce včetně oblastních inspektorátů.

Pro Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu platí následující schéma: +420 950 379 3xx, přičemž xx je původní konečné dvojčíslí.

Menu