Odborníci z Evropské unie v Praze jednali o otázkách bezpečnosti práce

Odborníci z Evropské unie v Praze jednali o otázkách bezpečnosti práce

Publikováno: 9. 6. 2009

V rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie se v Praze na konci května uskutečnilo dvoudenní jednání poradního výboru Evropské komise – Výboru vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors’ Committee – SLIC). Hlavním tématem celoevropského setkání, které pořadatelsky zajišťoval Státní úřad inspekce práce ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, bylo snižování pracovní úrazovosti.

Menu