Oblastní inspektorát práce v Hradci Králové na workshopu „Do práce po rodičovské!“

Oblastní inspektorát práce v Hradci Králové na workshopu „Do práce po rodičovské!“

Publikováno: 13. 11. 2017

Mgr. Jana Hladká, inspektorka odboru inspekce pracovních vztahů a podmínek Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, se zúčastnila workshopu  na podporu sladění pracovního a rodinného života uspořádaného 6.  listopadu tohoto roku v pardubickém v Domě techniky. Její příspěvek na téma Sladění práce a rodiny – možnosti flexibilního nastavení pracovního úvazku, pracovní doby a místa výkonu práce byl zaměřen na seznámení účastníků se zákonnou úpravou vztahující se k pracovním podmínkám zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě, dále na seznámení s možnými flexibilními formami zaměstnávání (kratší úprava pracovní doby, homeworking, job sharing apod.), jejich výhodami a nevýhodami. Cílem bylo poradit rodičům, kteří potřebují vhodně sladit péči o malé děti a pracovní povinnosti, na jakých úpravách pracovních podmínek se mohou se zaměstnavateli dohodnout a co jim zaručuje zákon.
Menu