Nelegální práce na stavbě = pokuta 2,5 mil. Kč

Nelegální práce na stavbě = pokuta 2,5 mil. Kč

Publikováno: 5. 6. 2012

Na základě poznatků Policie ČR provedl OIP ve spolupráci s odborem cizinecké policie kontrolu na stavbě v Brně. Zkontrolováni byli dva subdodavatelé. V jednom případě bylo zjištěno nelegální zaměstnávání 10 osob.
Šest občanů EU pracovalo na stavbě bez pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti – vykonávali závislou práci bez uzavření základního pracovněprávního vztahu a kontrolovaná osoba jim nelegální práci umožnila. Dále pro stejnou kontrolovanou osobu vykonávali závislou práci čtyři cizinci ze třetích zemí. Dva z nich závislou práci vykonávali bez potřebného povolení k zaměstnání a další dva cizinci pobývali na území ČR nelegálně - neměli povolení k pobytu. Policie ČR, odbor cizinecké policie, všechny čtyři cizince ze třetích zemí vyhostila. Oblastní inspektorát práce po provedeném správním řízení vydal správní rozhodnutí, kterým kontrolované osobě uložil pokutu ve výši 2 500 000 Kč za umožnění výkonu nelegální práce tak, jak je definována v ust. § 5 písm. e) bodů 1., 2., 3 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Výši pokuty významně ovlivnil počet osob, kterým kontrolovaná osoba umožnila výkon nelegální práce a také skutečnost, že cizinci vykonávali závislou práci a při tom neměli povolení k zaměstnání a ve dvou případech dokonce ani povolení k pobytu na území ČR

.
Menu