Tiskove prohlaseni - Chemotex Děčín

Tiskove prohlaseni - Chemotex Děčín

Publikováno: 27. 4. 2018

V souvislosti se čtvrtečním únikem nebezpečné látky v areálu firmy Chemotex Děčín a.s. vydává Státní úřad inspekce práce následující prohlášení:

Dnešního dne 27. 4. 2018 zahájil Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj  kontrolu příčin pracovních úrazů v areálu shora uvedené firmy. S danou firmou byla zahájena kontrola a v nejbližších dnech bude zahájena kontrola i s firmou Autodoprava Řehák s. r. o Čížkovice. Dnes byla provedena základní prohlídka místa úrazu a kontrola dokumentace. Po zpracování dokumentace bude kontrola dále pokračovat.  K úrazu došlo při stáčení fenolu z autocisterny do zásobníku.  Čerpání probíhalo pomocí stlačeného vzduchu, kdy při dočerpávání chemikálie došlo k poškození hadice a výronu zbytku jedovaté látky. Při tom došlo k zasažení obsluhy a řidiče autocisterny a náhodně procházejícího zaměstnance. Další zaměstnanci byli kontaminováni nebezpečnou látkou při poskytování první pomoci primárně zasaženým zaměstnancům. Kontrola se zaměří na dodržení pravidel bezpečnosti práce a používání osobních ochranných a pracovních prostředků.

V případě zjištění závažných porušení bezpečnostních předpisů, hrozí zaměstnavatelům pokuta až do výše dvou milionů korun.

 

 
Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764

 

Menu