Kontrolní akce Čokoláda mířila na nelegální zaměstnávání cizinců

Kontrolní akce Čokoláda mířila na nelegální zaměstnávání cizinců

Publikováno: 15. 1. 2018

Opava – Na podzim proběhla na Prachaticku společná bezpečnostní a kontrolní akce policistů z Odboru cizinecké policie Jihočeského kraje a Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu zaměřená na nelegální zaměstnávání osob s cizí státní příslušností. Ve výrobní společnosti při ní bylo zkontrolováno přes 180 osob, a ačkoliv se jednalo o jednu z mnoha kontrol tohoto charakteru uskutečněných v loňském roce, výjimečná byla počtem „zachycených“ osob.

Ze strany oblastního inspektorátu práce byla celá akce zaměřena zejména na kontrolu výkonu nelegální práce cizinců a na plnění povinností zaměstnavatelů na úseku zaměstnanosti. Oblastní inspektorát zkontroloval celkem 107 osob, z toho bylo celkem 80 cizinců, a to zejména z Ukrajiny, dále pak ze Slovenska, Mongolska a Rakouska. Na kontrolovaném pracovišti pracovali zaměstnanci různých dodavatelských a subdodavatelských společností, proto inspektoři oblastního inspektorátu zahájili celkem 6 kontrol s různými subjekty a toto číslo nemusí být ještě konečné, díky nepřehlednosti vzájemných obchodních a dodavatelských vztahů. V současné době se prověřují skutečnosti zjištěné při kontrole, zejména s ohledem na podezření z výkonu nelegální práce u 72 cizinců, kdy si oblastní inspektorát vyžádal spolupráci polských orgánů.

Ze strany policie byla bezpečnostní akce zaměřena na kontrolu oprávněnosti a dodržování podmínek pobytu cizinců, potírání trestné činnosti související s nelegální migrací, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a odhalování padělaných a pozměněných cestovních dokladů. Bylo při ní zkontrolováno více jak 180 osob, z čehož bylo 80 cizinců, z velké části z Ukrajiny. Ti neměli platné doklady pro výkon pracovní činnosti na území České republiky, na základě toho strážci zákona zahájili úkony správního řízení o vyhoštění z členských států Evropské unie.

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu