Zúčastnili jsme se zasedání celoevropského Výboru vrchních inspektorů práce

Zúčastnili jsme se zasedání celoevropského Výboru vrchních inspektorů práce

Publikováno: 10. 5. 2024

Ve dnech 7. a 8. května 2024 se uskutečnilo v Bruselu už 85. zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee – SLIC). SLIC sdružuje všechny inspekce práce Evropské unie i zemí Evropského sdružení volného obchodu a funguje jako poradní výbor Evropské komise, který je zaměřen na prosazováním právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). SLIC rovněž definuje společné zásady inspekce práce a umožňuje vzájemné sdílení dobré praxe a zkušeností.

V první den jednání, při tzv. plenárním zasedání, probíhaly prezentace a diskuze mezi členy SLIC, členy pracovních skupin SLIC, zástupci Evropské komise a zástupci dalších spolupracujících institucí (EU- OSHA, ILO, ELA). Druhý den jednání, tzv. tematický den, vždy připravuje země předsedající Radě EU. Belgický tematický den byl zaměřen na strategie národních inspektorátů práce se zaměřením na prosazování BOZP předpisů u pracovníků vystavených účinkům nebezpečných chemických látek – zejména karcinogenů, mutagenů a reprotoxikantů (CMR).

Menu