Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj Liberecký kraj – VŘ 6940

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj Liberecký kraj – VŘ 6940

Publikováno: 6. 10. 2020

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem (ID SM 07421007).
VŘ 6940
Menu