Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – VŘ 308

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – VŘ 308

Publikováno: 15. 1. 2021

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem (ID SM 07421007).
Obory služby na služebním místě: „Bezpečnost práce“.
Místem výkonu služby je město Ústí nad Labem.
Menu