Výběr dodavatele kancelářských potřeb - ROZHODNUTÍ

Výběr dodavatele kancelářských potřeb - ROZHODNUTÍ

Publikováno: 2. 3. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Výběr dodavatele kancelářských potřeb"..

zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu na adrese https://www.softender.cz, kde uchazeč v části "Profily zadavatelů" klikne na společnost "CPS consulting, s.r.o." a vyhledá předmětnou veřejnou zakázku.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 3. 2012 do 10:00 hodin.

Dne 6. 4. 2012 bylo uchazečům zasláno "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky".
Vzhledem ke skutečnosti, že první a druhý uchazeč odmítli poskytnout řádnou součinnost k uzavření smlouvy, byla dne 29. 5. 2012 podepsaná smlouva s firmou MICOS spol. s r.o.

 

Dokumenty k veřejné zakázce:

Výběr dodavatele kancelářských potřeb – ROZHODNUTÍ

 

Další dokumenty k veřejné zakázce (smlouvy,seznam subdodavatelů atd.):

Rámcová smlouva

Menu