Veřejná zakázka - Poskytovatel publicity projektu – ukončeno

Veřejná zakázka - Poskytovatel publicity projektu – ukončeno

Publikováno: 5. 10. 2010

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Poskytovatel publicity projektu". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce", reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06450.
Projekt je spolufinancovaný ze strukturálních fondů Evropské unie (Integrovaný operační program).

Původní lhůta pro podání nabídek (13.10. 2010) se prodlužuje do úterý 19.10. 2010 do 12:00 h.

Logo - INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Následuje text výzvy a zadávací dokumentace:

Menu