Veřejná zakázka - Administrátor projektu - ukončeno

Veřejná zakázka - Administrátor projektu - ukončeno

Publikováno: 26. 10. 2010

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Administrátor projektu". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce", reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06450. Projekt je spolufinancovaný ze strukturálních fondů Evropské unie (Integrovaný operační program).

Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 8.11. 2010 ve 12:00 h.

 

Logo - INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Následuje text výzvy a zadávací dokumentace:

Menu