Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (tlaková zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu - VŘ 6901

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (tlaková zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu - VŘ 6901

Publikováno: 17. 5. 2024

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (tlaková zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu (ID SM 03421111).

VŘ 6901

Menu