Státní úřad inspekce práce již v roce 2017 realizoval téměř 1 000 kontrol zaměřených na odhalování nelegální práce

Státní úřad inspekce práce již v roce 2017 realizoval téměř 1 000 kontrol zaměřených na odhalování nelegální práce

Publikováno: 26. 2. 2017

Menu