Při kontrolách nelegálního zaměstnávání se inspektoři setkávají s originálními argumenty zaměstnavatelů a nelegálně zaměstnaných osob

Při kontrolách nelegálního zaměstnávání se inspektoři setkávají s originálními argumenty zaměstnavatelů a nelegálně zaměstnaných osob

Publikováno: 10. 2. 2017

Menu