Inspekce práce pomáhá hygieně s trasováním

Inspekce práce pomáhá hygieně s trasováním

Publikováno: 11. 1. 2021

Opava – Desítky inspektorů Státního úřadu inspekce práce od poloviny prosince loňského roku posílily řady krajských hygienických stanic a pomáhají s trasováním lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženými nemocí COVID-19. Současnou náplní práce inspektorů je telefonicky obvolávat všechny osoby, které nakažení nahlásili, protože s nimi byli v kontaktu, nařídit jim karanténu a objednat je na testy.

Celkový počet takto vypomáhajících inspektorů se průběžně navyšuje, momentálně se jedná už o 81 lidí. Nejvíce jich posílilo řady krajských hygienických stanic v Ostravě (11 osob) a v Praze (10 osob).

„Vnímáme současnou epidemiologickou situaci jako velmi vážnou a proto jsme se rozhodli vypomoci hygienickým stanicím s trasováním,“ říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. „Naši lidé vypomáhají hygienickým stanicím samozřejmě dočasně, jakmile se kritická situace dostane opět k normálu, vrátí se ke své obvyklé práci.“

V době vyhlášeného nouzového stavu se Státní úřad inspekce práce při vědomí složitého situace řady zaměstnavatelů zaměřuje především na poskytování poradenství, zřídil bezplatné informační linky v sídle každého oblastního inspektorátu, které denně dohromady průměrně zodpoví cca 1000 dotazů. Poradenství využívají jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé. Kontroly byly zahajovány pouze na základě podnětů a v případech jasných indicií svědčících o závažném porušování pracovněprávních předpisů anebo v situacích, kdy šlo o ohrožení životů zaměstnanců na pracovištích. Už na začátku dubna celkem 215 zaměstnanců inspektorátů práce dočasně personálně posílilo stavy Úřadu práce ČR, kde pomáhali s administrací programu Antivirus za účelem zajištění rychlejšího vyplacení peněz firmám postihnutých pandemií COVID-19.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu