Veřejná zakázka - Zajištění dodávky hardware vybavení pro projekty financované z OP LZZ

Veřejná zakázka - Zajištění dodávky hardware vybavení pro projekty financované z OP LZZ

Publikováno: 30. 10. 2012

Státní úřad inspekce práce v rámci projektů Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce, CZ.1.04/4.1.00/59.00069 a Efektivita personálního řízení SÚIP, CZ.1.04/4.1.00/58.00018 vyhlásil dne 26.10.2012 veřejnou zakázku na zajištění HW pod názvem Zajištění dodávky hardware vybavení pro projekty financované z OP LZZ prostřednictvím nástroje elektronického tržiště – Tendermarket (https://www.tendermarket.cz) pod číslem T004/12V/00010161.

Lhůta pro podání nabídky: 7.11. 2012 do 12:00

Dne 14. 11. 2012 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem DATA-INTER, spol. s r.o.

Menu