Veřejná zakázka – Výběr dodavatele aktivit KA 01, KA 02, KA 03 a KA 05

Veřejná zakázka – Výběr dodavatele aktivit KA 01, KA 02, KA 03 a KA 05

Publikováno: 9. 2. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem:
"Výběr dodavatele aktivit KA 01, KA 02, KA 03 a KA 05".

Logo - INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem „Efektivita personálního řízení SÚIP“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/58.00018. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanosti.

 

Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu na adrese https://www.softender.cz/detail/CPS/2309708/340M2011 s předmětnou veřejnou zakázkou.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. března 2012 v 10:00.

Bližší informace o projektu a zadávacím řízení  jsou uveřejněny na stránkách ESF.

Menu