Veřejná zakázka - Nákup notebooků

Veřejná zakázka - Nákup notebooků

Publikováno: 21. 12. 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem: "Nákup notebooků"
Státní úřad inspekce práce realizoval prostřednictvím e-tržiště TENDERMARKET® výběrové řízení na dodávku notebooků.
Dne 7. 12. 2012 byla uzavřena kupní smlouva s vybraným uchazečem DATA-INTER spol. s.r.o.

Dokumenty k veřejné zakázce (smlouva s vybraným uchazečem):
Kupní smlouva DATA-INTER spol. s r.o.

Menu