Veřejná zakázka - Nákup investičního hardware

Veřejná zakázka - Nákup investičního hardware

Publikováno: 10. 9. 2013

Logo IOP

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení pod názvem „Nákup investičního hardware“.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka doplňujícího hardware vybavení pro projekt „Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce“, registrační číslo CZ.1.06/1.1.00/07.06450. Jde o projekt spolufinancovaný v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky.

Lhůta pro podání nabídek končí 24. 9. 2013 ve 12:00 hodin.

Dokumenty k VZ jsou k dispozici v prostředí portálu TenderMarket:
www.tendermarket.cz

ID zakázky:T004/13V/00024647

Menu