Veřejná zakázka – Nákup drobného hardware

Veřejná zakázka – Nákup drobného hardware

Publikováno: 27. 2. 2013

Logo - INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem: „Nákup drobného hardware“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka hardware vybavení pro projekt „Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonu inspekce práce“, registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/07.06450. Jedná se o projekt spolufinancovaný z Integrovaného Operačního Programu (IOP) a rozpočtu České republiky.

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení formou otevřené výzvy na e-tržišti TENDERMARKET.

Menu