Veřejná zakázka - Nájem mobilních kanceláří - ZRUŠENO

Veřejná zakázka - Nájem mobilních kanceláří - ZRUŠENO

Publikováno: 8. 11. 2011

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Nájem mobilních kanceláří". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu na adrese www.softender.cz , kde uchazeč v části Profily zadavatelů klikne na společnost CPS consulting, s.r.o. a vyhledá předmětnou veřejnou zakázku.

Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 21. prosince 2011 10:00.

Informace o projektu a zadávacím řízení jsou rovněž uveřejněny na stránkách ESF.

Veřejná zakázka byla dne 16. ledna 2012 zrušena.

Menu