Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - UKONČENO 6.9.2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - UKONČENO 6.9.2016

Publikováno: 16. 8. 2016

Název: OIP Brno - rekonstrukce výměníkové stanice

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce – rekonstrukci výměníkové stanice Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, sídlem Milady Horákové 3, 658 60 Brno.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 8. 2016 v 10:00 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:
1. Písemná výzva k podání nabídek
2. Zadávací dokumentace
3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace
4. Čestné prohlášení ke kvalifikaci - příloha č. 2 zadávací dokumentace
5. Formulář pro uvedení referenčních staveb - příloha č. 3 zadávací dokumentace
6. Čestné prohlášení o finanční způsobilosti - příloha č. 4 zadávací dokumentace
7. Čestné prohlášení k ustanovení § 68
8. MaR - výkaz výměr
9. Návrh sod
10. So01 - technologická část
11. So02 - MaR
12. Stavební část - soupis prací a dodávek
13. Technologická část - soupis prací a dodávek

 


Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky


 
 
Menu