Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Publikováno: 27. 8. 2013

Název:„OIP Ostrava – rekonstrukce budov ul. Na Šibeníku – úprava projektu“ - UKONČENO 16.9.2013
Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na přepracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením, související inženýrskou činnost, autorský dozor a vypracování investičního záměru k rekonstrukci budov v ulici Na Šibeníku 1179/5, 779 00 Olomouc.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 09. 2013 ve 12 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:

  1. Písemná výzva k podání nabídek

 

Menu