Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO

Publikováno: 26. 9. 2014

Název: „Úklidové služby v objektu Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj v Ústí nad Labem “.

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění kompletních úklidových služeb pro zajištění čistoty a dodržování všech hygienických a jiných souvisejících, obecně platných, závazných právních předpisů v prostorách Oblastního inspektorátu práce v Ústí nad Labem, SNP 2720/21.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 10. 2014 v 10:00 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:

Menu