Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - „SÚIP – zajištění specializovaných činností SÚIP“ - UKONČENO

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - „SÚIP – zajištění specializovaných činností SÚIP“ - UKONČENO

Publikováno: 27. 3. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení v rámci zakázky malého rozsahu na dodávku
rozšíření stávajícího IP telefonního systému OpenScape Voice.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 3. 2012 v 10 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:

Veřejná zakázka: „SÚIP – zajištění specializovaných činností SÚIP“

Další dokumenty k veřejné zakázce (smlouvy,seznam subdodavatelů atd.):

Smlouva č. Z 131 91_121 040

Menu