Veřejná zakázka – Dodavatel řízení a administrace projektu - ukončeno

Veřejná zakázka – Dodavatel řízení a administrace projektu - ukončeno

Publikováno: 2. 3. 2011

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Dodavatel řízení a administrace projektu". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivita personálního řízení SÚIP", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/58.00018. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

Informace o projektu a zadávacím řízení jsou rovněž uveřejněny na stránkách ESF.

Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 18. 3. 2011 ve 12:00 h.

Logo - INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Následuje text výzvy a zadávací dokumentace:

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Přílohy ZD

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Odpověď na dotazy ze dne 3. 3. 2011
Odpověď na dotazy ze dne 4. 3. 2011
Odpověď na dotazy ze dne 14. 3. 2011
Oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 16. 5. 2011

Menu