Nadlimitní veřejná zakázka – Implementátor technického řešení projektu

Nadlimitní veřejná zakázka – Implementátor technického řešení projektu

Publikováno: 14. 10. 2011

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem:
"Implementátor technického řešení projektu", evid. číslo v IS VZ US: 60066360.

Logo - INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce", reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06450. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zde naleznete bližší informace o projektu a zadávacím řízení

Nabídky zasílejte do sídla pověřené osoby, kterou je firma :
M-FINANCE, s. r. o.
Prvního pluku 12a
186 00 Praha 8 – Karlín.

Lhůta pro podání nabídek končí 2.12.2011 ve 12:00h.

Menu