Oznamování protiprávního jednání zaměstnanců SÚIP

Vnitřní oznamovací systém SÚIP

Informace o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanců SÚIP podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

V rámci tohoto oznamovacího systému SÚIP přijímá a vyřizuje oznámení, které podal státní zaměstnanec SÚIP či zaměstnanec SÚIP v pracovněprávním vztahu nebo osoba vykonávající v SÚIP dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž. Ostatním osobám, které oznamují protiprávní jednání je určen externí oznamovací systém spravovaný Ministerstvem spravedlnosti, více informací naleznete zde.

 

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou je Mgr. Blanka Matějková, interní auditor SÚIP:

 

  • v listinné podobě na adresu sídla: SÚIP, Kolářská 451/13, 746 01 Opava, přičemž obálka musí být označena „NEOTVÍRAT – k rukám příslušné osoby (ochrana oznamovatelů)"
  • v elektronické podobě na e-mail: protipravni.jednani@suip.cz
  • telefonicky: +420 950 179 103
  • na základě žádosti oznamovatele ústně na osobní schůzce s příslušnou osobou

 

Komplexní informace pro oznamovatele lze nalézt na: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Menu