Poskytování poradenství

Poskytování poradenství v Jihomoravském kraji

V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje inspektorát zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

Osobní poradenství je v současné době možné využít v níže uvedených běžných úředních hodinách za respektování zvýšených hygienických opatření (respirátor, použití připravené dezinfekce). Na základě předcházející domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu na pracovišti i mimo daný interval.

Současně zůstává v provozu bezplatná linka 800 60 60 70, na které vaše dotazy zodpovíme telefonicky (pondělí, středa 8:00-17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00-14:00), a rovněž e-mail.

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Milady Horákové 1970/3
602 00 Brno-Černá Pole

 

Osobní poradenství:

pondělí, středa: 8:00–11:30, 12:00–17:00 (pracovní vztahy a podmínky)

středa: 8:00–11:30, 12:00–17:00 (bezpečnost práce)

Telefonické poradenství:

telefon: +420 950 179 900

bezplatná linka: 800 606 070

 

pondělí, středa: 8:00–17:00

úterý, čtvrtek, pátek: 8:00–14:00

 

Využít rovněž můžete formy e-mailového dotazu: brno@suip.cz

 

Na základě předchozí domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu na pracovišti i mimo daný interval.

 

Další poradenská a konzultační místa:

 

Blansko

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Blansko

Vodní 1992/9, Blansko

kancelář č. 220

4. patro, kancelář č. 503

středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (pracovní vztahy a podmínky)

každá lichá středa: 8:00–12:00, 13:00–15:00 (bezpečnost práce)

 

Břeclav

Městský úřad Břeclav

nám. T.G. Masaryka 42/3, Břeclav

kancelář č. 321

telefon: +420 770 173 094

středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (pracovní vztahy a podmínky)

každá lichá středa: 8:00–12:00, 13:00–15:00 (bezpečnost práce)

 

Hodonín

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Hodonín

Lipová alej 3846/8, Hodonín

kancelář č. 22

středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (pracovní vztahy a podmínky)

každá lichá středa: 8:00–12:00, 13:00–15:00 (bezpečnost práce)

 

Vyškov

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Vyškov

Palánek 375/3 a, Vyškov

kancelář č. 263

středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (pracovní vztahy a podmínky)

každá lichá středa: 8:00–12:00, 13:00–15:00 (bezpečnost práce)

 

Znojmo

Celní úřad

28. října 7, Znojmo

kancelář č. 101

telefon: +420 515 209 454

středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (pracovní vztahy a podmínky)

každá lichá středa: 8:00–12:00, 13:00–15:00 (bezpečnost práce)

 

Poskytování poradenství ve Zlínském kraji

 

V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje inspektorát zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

 

Osobní poradenství je v současné době možné využít v níže uvedených běžných úředních hodinách za respektování zvýšených hygienických opatření (respirátor, použití připravené dezinfekce). Na základě předcházející domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu na pracovišti i mimo daný interval.

Současně zůstává v provozu bezplatná linka 800 60 60 70, na které vaše dotazy zodpovíme telefonicky (pondělí, středa 8:00-17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00-14:00), a rovněž e-mail.

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj – regionální kancelář ve Zlíně

budova Okresní správy sociálního zabezpečení

třída Tomáše Bati 3792

760 01 Zlín

 

Osobní poradenství:

pondělí, středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (pracovní vztahy a podmínky) – kancelář č. 403 a 409

každá lichá středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (bezpečnost práce) – kancelář č. 404

Telefonické poradenství:

telefon: +420 739 608 069 (pondělí), +420 950 179 985 (středa), +420 950 179 987 (lichá středa)

bezplatná linka: 800 606 070

 

pondělí, středa: 8:00–17:00

úterý, čtvrtek, pátek: 8:00–14:00

 

Využít rovněž můžete formy e-mailového dotazu: brno@suip.cz

Na základě předchozí domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu na pracovišti i mimo daný interval.

 

 

Další poradenská a konzultační místa:

 

 

Kroměříž

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Kroměříž

Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž

kancelář č. 206

středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (pracovní vztahy a podmínky)

každá lichá středa: 8:00–12:00, 13:00–15:00 (bezpečnost práce)

 

Vsetín

Krajská hygienická stanice

4. května 287, Vsetín

kancelář č. 322

středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (pracovní vztahy a podmínky)

každá lichá středa: 8:00–12:00, 13:00–15:00 (bezpečnost práce)

 

Uherské Hradiště

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Uherské Hradiště

Na Morávce 1215, Uherské Hradiště

kancelář č. 219

středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 (pracovní vztahy a podmínky)

každá lichá středa: 8:00–12:00, 13:00–15:00 (bezpečnost práce)

Menu