Kompetence v oblasti pracovněprávních vztahů

Kompetence v oblasti pracovněprávních vztahů

Inspektoři oblastních inspektorátů práce a Státního úřadu inspekce práce v oblasti pracovněprávních vztahů v souladu s § 3 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce dohlíží zejména na dodržování povinností vyplývající z právních předpisů:

  • z nichž vznikají zaměstnancům a jejich zástupcům (odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců) práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně:
  • právních předpisů o odměňování zaměstnanců,
  • náhradě mzdy nebo platu,
  • náhradě výdajů zaměstnancům;
  • právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
  • které upravují zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, nebo kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu.

Nejčastěji se jedná o zákoník práce.

Kontrolu provádí u zaměstnavatelů:

  • právnických a podnikající fyzických osob,
  • nepodnikajících fyzických osob.

Základní výčet právních předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů naleznete zde (160.95 kB).

 

Podrobný výčet právních předpisů, který upravuje oblast působnosti orgánů inspekce práce, je dostupný zde (176.97 kB).

Menu