Kompetence v oblasti zaměstnanosti

Kompetence v oblasti zaměstnanosti

Orgány inspekce práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů podle ust. § 126 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů u

  • zaměstnavatelů,
  • právnických a fyzických osob, které vykonávají činnost podle tohoto zákona, zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci,
  • fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákon,

tyto osoby jsou pak označovány jako kontrolované osoby.

Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Orgány inspekce práce se v této oblasti zaměřují převážně na kontrolu

Kromě výše uvedeného spadá do kontrolní činnosti orgánů inspekce práce kontrola

Základní výčet právních předpisů v oblasti zaměstnanosti naleznete zde (100.13 kB).

 

Podrobný výčet právních předpisů, který upravuje oblast působnosti orgánů inspekce práce, je dostupný zde (176.97 kB).

Menu