Veřejná zakázka – Nájem mobilních kanceláří - UKONČENO

Veřejná zakázka – Nájem mobilních kanceláří - UKONČENO

Publikováno: 25. 5. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Nájem mobilních kanceláří". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zadavatel zahájil jednací řízení s uveřejněním za podmínek jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 22 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2012 do 09:00 hodin.

Informace o projektu a zadávacím řízení jsou rovněž uveřejněny na stránkách ESF.

Zadávací dokumentace

 

Dne 16. 7. 2012 bylo uchazečům zasláno „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“. Dne 11. 10. 2012 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem HAVEX-auto s. r. o.

Dokumenty k veřejné zakázce:

Výběr dodavatele mobilních kanceláří – ROZHODNUTÍ

 

Další kokumenty k veřejné zakázce:

Rámcová smlouva
Rámcová smlouva - příloha č. 1-5
Rámcová smlouva - příloha č. 6 část první
Rámcová smlouva - příloha č. 6 část druhá
Rámcová smlouva - příloha č. 6 část třetí
Rámcová smlouva - příloha č. 6 část čtvrtá
Rámcová smlouva - příloha č. 7
Rámcová smlouva - příloha č. 8
Písemná zprava zadavatele

Menu