Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Publikováno: 25. 10. 2011

Název: „OIP Brno – výměna oken, zateplení vnějšího pláště“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje zjednodušené podlimitní výběrové řízení na stavební úpravy budovy Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, sídlem Milady Horákové čp. 1970/3, 658 60 Brno.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 11. 2011 v 10 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:

Menu