Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - ZRUŠENO 15.4.2016