Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - ZRUŠENO 15.4.2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - ZRUŠENO 15.4.2016

Publikováno: 23. 3. 2016

Název: „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na vypracování projektových dokumentací k budovám s právem hospodaření.

Zadavatel na základě dodatečných informací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.14.2016 do 11:00 hodin

Dokumenty k veřejné zakázce:

1. Písemná výzva k podání nabídek včetně příloh

1_tabulka-nabidkove-ceny
2_tabulka-nabidkove-ceny
3_tabulka-nabidkove-ceny
navrh-ramcove-smlouvy
prilohy-1.-5
vyzva-k-podani-nabidek
zadavaci-dokumentace

2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně všech příloh

dodatecne-dotazy-c.-1.pdf
navrh-ramcove-smlouvy_aktualizace-040416
priloha-c.-1-ramcove-smlouvy_aktualizace-040416


3. Zrušení veřejné zakázky
Zrušení veřejné zakázky
Menu